Afgør, om din patient bør testes for NP-C — Brug det nye diagnosticeringsværktøj

'NP-C Suspicion Index' er udviklet af en gruppe NP-C-eksperter, bestående af børnelæger, neurologer, psykiatere og biostatistikere. Diagnosticeringsværktøjet er for nyligt blevet opdateret og giver dig flere muligheder for hurtigt at kunne identificere, om nogen af dine patienter er i risikozonen for NP-C.

Brug diagnosticeringsværktøjet til at:

  • Identificere kombinationer af symptomer, som samlet set kan tyde på NP-C
  • Få mere viden om vigtige tegn og symptomer på NP-C
  • Udelukke en NP-C-diagnose
Gå til diagnosticeringsværktøjet >>

Diagnosverktyg

Sådan bekræftes en NP-C-diagnose

Udredningen af patienter, hos hvem der er mistanke om NP-C, bør omfatte både anamnese, klinisk undersøgelse og laboratoriediagnostik. De teknikker, der anvendes til at bekræfte NP-C, omfatter blandt andet biokemiske analyser, histologiske analyser, genetisk testning og diverse billeddiagnostiske teknikker. Avancerede biokemiske analyser kan kun udføres på nogle få speciallaboratorier. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Korrekt henvisning

Det er vigtigt at have direkte kontakt til ressourcepersoner og speciallaboratorier, som kan hjælpe dig med den videre konsultation i forbindelse med udredning og eventuel prøvetagning ved mistanke om NP-C.

Udredning af Niemann-Pick type C i Danmark:

Klinisk Genetisk Afdeling, Center for Medfødte Stofskiftesygdomme (CMS) på Rigshospitalet i København.
Telefonnummer: +45 35 45 40 62.
www.rigshospitalet.dk (søg på ”CMS”).

Behandling af NP-C

Det er endnu ikke muligt at helbrede NP-C.1,2 Udvikling og implementering af screeningprogrammer, validerede bedømmelsesteknikker og fælles retningslinjer er afgørende for at optimere behandlingsresultatet.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de undersøgelser, der bør foretages initialt (før diagnose eller behandling) og ved opfølgning.3

Undersøgelse Initialt Opfølgning     
Generelt    
Komplet fysisk undersøgelse (inkl. vægt, højde og hovedomfang) a x Hver 6. måned
Kliniske parametre for neurologisk sygdom
NP-C funktionsnedsættelsesskala b
NP-C funktions-nedsættelsesskala b
x Hver 6. måned
Videooptagelse af motorisk og sensorisk funktionsevne x Hver 6.-12. måned
Bedømmelse af krampeanfald x Hver 6.-12. måned
Andre tiltag
Neuropsykiatriske bedømmelser c x Hver 6.-12. måned
Hørelse x Hver 6.-12. måned
Neurofysiologisk undersøgelse   Hver 6.-12. måned
Oftalmologisk bedømmelse (SEM) d x Hver 6.-12. måned
Laboratorieundersøgelser e
Biokemiske rutineundersøgelser (ASAT/ALAT)
Biokemiske rutine-undersøgelser (ASAT/ALAT)
x Hver 6.-12. måned
Hæmatologi (blodværdier) x Hver 6.-12. måned
Plasma-chitotriosidase (valgfrit) f x Hver 12. måned
Ultralyd, mave g x Hver 12. måned
Billeddiagnostik
MRT eller MRS x Hver 12. måned

a Børn og unge.
b Se nedenstående tabel.
c Komplet neurologisk undersøgelse plus begrænset psykiatrisk bedømmelse ved hjælp af historik og MMSE eller lignende.
d SEM: langsomme øjenbevægelser.
e Vigtigt for patienter med systemiske manifestationer (fx kolestatisk heptatitis eller udtalt splenomegali).
f Det er ikke påvist, at plasma-chitotriosidaseaktiviteten korrelerer med den neurologiske sygdomsprogression.
g Det er ikke påvist, at organomegali fundet ved ultralydsundersøgelse korrelerer med sygdomsprogressionen.


Håndtering af NP-C kan omfatte både ikke-specifik symptomatisk behandling og NP-C-specifik behandling.

NP-C er en heterogen sygdom med symptomer, som optræder over et bredt aldersspektrum, fra perinatal til voksenalderen.4 Også tidsforløbet for sygdomsprogressionen varierer betydeligt, men det er generelt hurtigere ved tidligt debuterende neurologiske symptomer.1 Ved sygdomsdebut i ungdomsårene eller i voksenalderen har patienterne som regel allerede udviklet neurologiske symptomer, som påvirker bevægelsesevnen og kognitive funktioner.5,6 Neurodegeneration er den primære dødsårsag hos patienter med NP-C.7

Den store variation i alder, når sygdommen debuterer, sygdomsprogressionens tidsforløb, diskrete symptomer og personlige omstændigheder betyder, at behandlingen af den enkelte patient skræddersys ud fra hans/hendes specifikke behov.3


NP-C funktionsnedsættelsesskala

Sygdomsprogression og behandlingsrespons kan evalueres med en bedømmelsesskala, som bygger på fire grundlæggende, neurologiske parametre: forflytning, gribeevne, sprog og synkefunktion.8 Graden af forværring af disse parametre angives med point fra bedst til dårligst. Det samlede antal point udregnes med samme vægtning for alle de fire parametre. Bedømmelse af NP-C-patienternes funktionsnedsættelse med denne skala giver brugbar information over lang tid. Selvom skalaen endnu ikke har gennemgået formelle valideringsstudier, har den vist sig at kunne belyse sværhedsgrad og årlig progressionstakt mellem forskellige aldersgrupper af patienter med NP-C.

Forflytningsevne Point
Normal 1
Autonom ataksisk gang 2
Assisteret forflytning uden døre 3
Assisteret forflytning inden døre 4
Bundet til kørestol 5
Gribeevne Point
Normal 1
Let dysmetri/dystoni a 2
Moderat dysmetri/dystoni b 3
Svær dysmetri/dystoni c 4
a Autonom gribeevne
b Skal have hjælp til forskellige opgaver, men kan spise selv
c Skal have hjælp til alle aktiviteter
Sprog Point
Normal 1
Mild dysartri d 2
Svær dysartri e 3
Ikke-verbal kommunikation 4
Ingen kommunikation 5
Synkefunktion Point
Normal 1
Enkelte tilfælde af dysfagi 2
Dysfagi dagligt 3
Nasogastrisk sonde eller gastrostomi 4
d Forståelig
e Kun forståelig for visse familiemedlemmer

Symptomatisk behandling

Symptomatisk terapi kan være delvis vellykket for nogle NP-C-symptomer, men har ingen effekt på sygdommens progression eller langsigtede udfald. Nedenstående tabel opsummerer de symptomatiske behandlinger, der kan være relevante for NP-C-patienter.1,2

Symtom Behandling
Spiseproblemer Tiltagende dysfagi gør det vanskeligt at opretholde et tilstrækkeligt indtag af mad og drikke. Med tiden bliver gastrostomi derfor nødvendigt for de fleste NP-C-patienter.
Katapleksi Tricykliske antidepressiva og CNS-stimulerende midler kan anvendes til at kontrollere katapleksi.
Dystoni/tremor Hos en del patienter responderer dystoni og tremor godt på behandling med antikolinerge lægemidler. I visse tilfælde kan botulinumtoksin være effektivt.
Begrænsede bevægelser Fysioterapi
Krampeanfald Antiepileptika kan anvendes til at eliminere eller reducere frekvensen af krampeanfald.
Søvnforstyrrelser Melatonin eller sovemidler anvendes for at modvirke insomni og søvnforstyrrelser.
Obstipation Program for regelmæssige toiletvaner.
Lungesymptomer Aspiration er en almindelig komplikation ved dysfagi. Antibiotika kan gives profylaktisk mod tilbagevendende infektioner forårsaget af aspiration. I sjældne tilfælde kan bronkodilatation eller vejrtrækningsøvelser være aktuelt for at lette respirationen.
1. Wraith JE, Imrie J. Understanding NiemannPick disease type C and its potential treatment. UK Blackwell Publishing, 2007.ISBN: 978-1-4051-8269-0
2. Patterson MC. Niemann-Pick disease Type C. Gene Reviews 2007a (updated 9 July). Accessible at: www.geneclinics.org. Accessed October 2008.
3. Wraith JE, Baumgartner MR, Bembi B et al. Recommendations on the diagnosis and management of NiemannPick disease type C. Mol Genet Metab 2009; 98: 152–65.
4. Wraith JE, Imrie J. New therapies in the management of Niemann-Pick type C disease: clinical utility of miglustat. Ther Clin Risk Manag 2009; 5: 877–87.
5. Patterson MC, Vecchio D, Prady H et al. Miglustat for treatment of NiemannPick C disease: a randomised controlled study. Lancet Neurol 2007; 6: 765–72.
6. Patterson MC, Vecchio D, Jacklin E et al. Longterm miglustat therapy in children with NiemannPick disease type C. J Child Neurol. 2010; 25: 300–5.
7. Sévin M, Lesca G, Baumann N et al. The adult form of NiemannPick disease type C. Brain 2007; 130: 120–33.
8. Iturriaga C, Pineda M, FernándezValero EM et al. Niemann-Pick C disease in Spain: clinical spectrum and development of a disability scale. J Neurol Sci 2006;249: 1–6. 

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Svärdvägen 3 A | 182 33 Danderyd | tlf.: +46 8 544 982 50 | fax: +46 8 544 982 69