Lær at se VSGP — vertikal blikparese

Vertikal blikparese er et sygdomsdefinerende neurologisk symptom, som viser sig ved manglende evne til at bevæge blikket i lodret retning uden ophold eller ufrivillig blinken. Det er et almindeligt symptom ved NP-C, som optræder tidligt og varer ved i hele sygdomshistorien, og som viser sig ved gradvist langsommere øjenbevægelser og i sidste ende tab af sakkaderende øjenbevægelser. Unormale sakkaderende øjenbevægelser er ofte det første neurologiske fund i forbindelse med NP-C. Ved undersøgelsen er det vigtigt, at der ikke alene testes for evnen til at følge et objekt, som flyttes opad og nedad, men også for evnen til spontant at flytte blikket mellem to objekter, som henholdsvis placeres på højde med øvre del af patientens hoved og i patientens brysthøjde.

SÅDAN TESTER DU FOR VERTIKAL BLIKPARESE

Film

 

Moderat afvigende vertikale sakkader:

Patienten kan ikke se nedad, men kan fortsat se opad.
Moderat afvigende vertikale sakkader:

Stærkt afvigende vertikale sakkader:

Patienten kan hverken se nedad eller opad.
Stærkt afvigende vertikale sakkader:

Hvilke symptomer giver NP-C?

Hvis du er specialist inden for hepatologi, pædiatrik, neurologi eller psykiatri kan du støde på et eller flere af følgende symptomer hos en patient med NP-C.

Et af de kraftigste tegn på NP-C er, når en patient udviser symptomer i mere end én af nedenstående kategorier. Hvis du er i stand til at koble disse symptomer sammen, er det lettere at stille en NP-C-diagnose.

Hepatolog eller pædiatriker Neurolog Psykiater
Hepatomegali (forstørret lever) Vertikal blikparese (VSGP), unormale øjenbevægelser. Forekommer hos stort set alle NP-C-patienter, men overses ofte ved undersøgelser. Tidlig debut af psykose (med hallucinationer og vrangforestillinger)
Splenomegali (forstørret milt) Ataksi (balanceforstyrrelser) Tydelige visuelle hallucinationer
Uforklarlig og langvarig neonatal gulsot Nedsat kognitiv funktion (problemer med hukommelsen eller med at tage imod og forstå informationer) Ufuldstændigt behandlingsrespons
Neonatal kolestase/galdestase (ophobning af galde i blodomløbet) Dysfagi (synkebesvær) Præsenil kognitiv funktionsnedsættelse og/eller demens
  Gelastisk katapleksi (perioder med pludselig muskelsvaghed) Forstyrrende eller aggressiv adfærd i teenage- eller voksenalderen
Dystoni (vedvarende muskelsammentrækning)  
Dysartri (sløret og uregelmæssig tale)
Muskelhypotoni (nedsat muskeltonus)
Forsinket udvikling
Krampeanfald (partielle eller generelle)

 

 

 

Katapleksi

Katapleksi er et andet kardinalsymptom på NP-C. Symptomet viser sig som muskelkollaps, undertiden forbundet med narkolepsi, og udløses af følelsesmæssige stimuli, især latter (gelastisk katapleksi). Kollapset er tilfældigt og kan omfatte alt fra nikken med hovedet til totalt muskelkollaps i hele kroppen. Som følge af risikoen for fald bør der udvises stor forsigtighed ved forsøg på at fremprovokere katapleksi. Katapleksi er relativt usædvanligt ved andre sygdomme, men forekommer også hos patienter med narkolepsi. Patienter, som er blevet udredet for narkolepsi, uden at diagnosen kunne bekræftes, bør drøftes med en ekspert i NP-C.

Se film om Kataplexi

Neonatal gulsot

Neonatal gulsot eller kolestatisk NP-C er en vigtig årsag til neonatal kolestatisk leversygdom og med tilhørende splenomegali eller med isoleret splenomegali eller hepatosplenomegali i barndommen. Længerevarende neonatal gulsot kan også ses som et isoleret symptom.

Hepato- og/eller splenomegali

Hepato- og/eller splenomegali kan blandt andet være forårsaget af NP-C, og symptomet bør derfor give anledning til yderligere neurologisk undersøgelse. Hepatosplenomegali er også almindelig hos ældre patienter med NP-C, men forekommer ikke hos alle. Udover palpation kan ultralydsundersøgelse være en god hjælp.

Præsenil kognitiv funktionsnedsættelse

Præsenil kognitiv funktionsnedsættelse eller demens rammer alle patienter med NP-C og kan indledningsvist vise sig i sygehistorien som indlæringsvanskeligheder og adfærdsforstyrrelser i skolen og på jobbet. Hos spædbørn kan der ses en forsinkelse i udviklingen. Neuropsykiatriske symptomer er almindelige ved sen sygdomsdebut.

Ataksi

Ataksi er et symptom, der ofte forekommer ved NP-C. Typisk er der gentagne fald og manglende evne til at deltage i idræt i anamnesen. Usikker gang, manglende evne til at gå på en lige linje, tendens til ubalance ved hurtige vendinger og manglende evne til at stå på ét ben er typiske tegn. Andre relaterede symptomer omfatter blandt andet manglende evne til hurtige, skiftende bevægelser.

Se film om Ataksi

Dyspraksi

Dyspraksi er en generel benævnelse for motoriske koordinationsproblemer. Børn med dyspraksi opfattes ofte som klodsede, og har problemer med at håndtere blyant, saks og lignende. Problemer med at gå på trapper er typisk ved dyspraksi, og der er ofte gentagne fald i anamnesen.

Se film om Dyspraksi

Dysartri

Dysartri er koordinations- og motorikproblemer i forbindelse med tale. Dysartri påvirker ikke talens indhold, men dette kan som følge af kognitive forstyrrelser være svært at afgøre ved meget fremskreden NP-C. Det er vigtigt at give dysartripatienter god tid til at formulere sig.

Dysfagi

I starten af sygdomsforløbet er dysfagien som regel mild og viser sig primært i forbindelse med indtagelse af letflydende drikke. Senere i sygdomsforløbet opstår der vanskeligheder med at synke væsker og spyt samt nasal regurgitation, efterfulgt af tracheal aspiration med hoste og kvælning. Risikoen for aspirationspneumoni stiger, og det bliver mere og mere risikabelt at indtage føde oralt. Til sidst bliver gastrostomi nødvendig.

Se film om Dysfagi

Dystoni og psykotiske symptomer

Dystoni — ufrivillige muskelsammentrækninger, undertiden i kombination med tremor — forekommer primært ved sen sygdomsdebut.

Psykotiske symptomer er almindelige ved sygdomsdebut i voksenalderen. Uklare neuropsykiatriske manifestationer, såsom ataksi, dystoni, dysartri, katapleksi, epilepsi eller præsenil demens, kan blive fejldiagnosticeret som skizofreni eller anden psykose, hvis patienten ikke har andre neurologiske symptomer. Patienter med uklar psykiatrisk diagnose i kombination med neurologiske symptomer og/eller behandlingsresistente psykiatriske symptomer bør udredes yderligere for medfødte metaboliske sygdomme, herunder NP-C.

Andre psykiatriske forstyrrelser, der kan optræde i forbindelse med NP-C, er hallucinationer, aggressivitet og paranoia (primært i teenageårene) samt depression og social isolation. Selv bipolære forstyrrelser og tvangssyndromer forekommer, herunder agitation, hyperaktivitet og søvnforstyrrelser.

Hydrops foetalis

Der kan ses hydrops foetalis og/eller føtal ascites hos børn med NP-C. Hydrops foetalis er kendetegnet ved ødem i mindst to rum som følge af abnorm væskeansamling i vævene.

Central hypotoni

Central hypotoni er et af de første neurologiske symptomer hos små børn (< 2 år).

Forsinkede milepæle

Forsinkede milepæle i udviklingen, såsom forsinket tale og gang, er typiske ved sygdomsdebut i den tidlige barndom.

Krampeanfald

En stor del af patienter med NP-C får krampeanfald.

Selvom anfaldene som regel responderer på standardbehandling, kan de i visse tilfælde føre til epilepsi og alvorlige komplikationer. Udviklet epilepsi har en dårlig prognose og forkorter patientens levetid drastisk.

Myokloni

Myokloni indebærer korte, ufrivillige sammentrækninger af en muskel eller muskelgruppe. Myokloni kan være et tegn på en række neurologiske sygdomme, herunder multipel sklerose, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.


Alderstypiske symptomer
Selvom mange NP-C-symptomer forekommer i alle aldre, kan de kategoriseres efter den alder, hvor de begynder. Nedenstående figur er en skematisk oversigt over de vigtigste neurologiske symptomer i forhold til systemisk engagement og debutalder.

Den typiske debutalder for de vigtigste NP-C-symptomer.
Den typiske debutalder for de vigtigste NP-C-symptomer.

Symptomer hos nyfødte/spædbørn

På grund af sygdommens uspecifikke kliniske præsentation kan NP-C blive overset i forbindelse med udredning af meget unge individer, og derfor dør mange spædbørn i løbet af nogle få måneder.

Symptomerne hos spædbørn omfatter blandt andet:

 

 • Ascites i uterus (ved ultralyd), som varer ved efter fødslen.
 • Alvorlig leversygdom med hepatitis, oftest også med hepatosplenomegali. Fravær af organmegali udelukker altså ikke NP-C.
 • Infiltration af skumceller i lungerne og deraf følgende lungesvigt (ofte dødeligt).
 • Hypotoni og forsinket udvikling af psykomotoriske funktioner.
En del spædbørn har ingen eller minimale hepatiske eller pulmonale symptomer, men udviser først og fremmest hypotoni og forsinket udvikling. Hos spædbørn kan symptomerne forsvinde helt, og de neurologiske problemer først dukke op flere år senere.

Symptomer hos børn

NP-C viser sig normalt i midten eller slutningen af barndommen. De "klassiske" symptomer omfatter:

 

 • Klodsethed og gangforstyrrelser, som udvikler sig til tydelig ataksi.
 • Vertikal blikparese, som er et almindeligt og tidligt sygdomsdefinerende neurologisk symptom.
 • Gelastisk katapleksi forekommer hos op til 50 % af børnene.
 • Partielle/generelle krampeanfald forekommer hos 33-54 %.
 • Dystoni, som i visse tilfælde omfatter alle lemmer og aksialmuskler.
 • Progressiv dysfagi og dysartri — tale- og synkefunktionen påvirkes progressivt, og til sidst bliver det umuligt at indtage mad gennem munden.
 • Progressiv og snigende kognitiv funktionsnedsættelse og stigende adfærdsproblemer.

Symptomer hos unge og voksne

De første tegn og symptomer varierer, men kan omfatte:

 

 • Psykiatriske problemer (f.eks. psykose, depression, skizofrenilignende sygdom), kognitiv dysfunktion og/eller krampeanfald.
 • Ataksi, dysartri og dysfagi.
 • Vertikal blikparese.
 • Hepatomegali og splenomegali.

 

Wraith JE, Imrie J. Understanding Niemann-Pick disease type C and its potential treatment. UK Blackwell Publishing, 2007.ISBN: 978-1-4051-8269-0
Wraith JE, Baumgartner MR, Bembi B et al. Recommendations on the diagnosis and management of Niemann-Pick disease type C. Mol Genet Metab 2009; 98: 152–65.
Vanier MT. Niemann-Pick disease type C. Orphanet J Rare Dis. 2010 Jun 3; 5: 16.
Patterson MC. Niemann-Pick disease Type C. Gene Reviews 2007a (updated 9 July). Accessible at: www.geneclinics.org. Accessed October 2008.
Imrie J, Vijayaraghaven S, Whitehouse C et al. Niemann-Pick disease type C in adults. J Inherit Metab Dis 2002; 25: 491–500.
Sévin M, Lesca G, Baumann N et al. The adult form of Niemann-Pick disease type C. Brain 2007; 130: 120–33.
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Svärdvägen 3 A | 182 33 Danderyd | tlf.: +46 8 544 982 50 | fax: +46 8 544 982 69